RedVan is er voor de ketenpartijen

  • Realtime voorspelling productie
  • Efficiënte varkensvleesproductie
  • Inzicht voor alle ketenpartijen
  • Duurzame en vraag gestuurde productie
  • Verbeteren van de leefomgeving


Veilig, diervriendelijk en milieubewuster


De keten werkt samen volgens de kernwaarden veilig, diervriendelijk en milieubewust. Transparantie en traceability zijn basisvereisten! Onder de keten vallen alle schakels die betrokken zijn bij het productieproces,van genetica, tot voerleveranciers, tot varkenshouder, tot slagerij, tot supermarkt, tot consument. In een duurzame wereld moeten deze factoren met elkaar in evenwicht zijn. Met het RedVan managementsysteem creëren we een efficiëntere varkensvleesproductie en bieden we inzicht in dit proces voor alle ketenpartijen.

Een duurzame vleesproductie door het managementsysteem van RedVan

In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd op de aarde. Mensen putten de natuurlijke rijkdommen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen. Eén van de onderdelen die het ecosysteem bedreigt is verspilling van grondstoffen en zoet water. Door middel van het managementsysteem van RedVan kan de boer zijn varkensvleesproductietijd verkorten tot wel 30 dagen en draagt op deze manier bij aan een nog duurzamere productie van varkensvlees.

Beter inspelen op vraag van de markt

Door de monitoring van de varkensvleesproductie heeft de varkenshouder zijn processen beter in beeld en kan daardoor beter inspelen op de marktvraag (vraag gestuurd in plaats van aanbod gestuurd). Hierdoor gaan we overproductie en verspilling van varkensvlees tegen en dragen we met z’n allen bij aan een beter milieu.

Een betere leefomgeving door het managementsysteem van RedVan

Een varkenshouderij produceert onder andere geluid, CO2 en stikstof. Door een betere, duurzame productie van varkensvlees wordt overlast verminderd en wordt bijgedragen aan het verbeteren van de leefomgeving.


Ketenbreed transparant, milieubewust, maatschappelijk verantwoord ondernemen en vraaggestuurd produceren is mogelijk met RedVan.


“Zeugen wegen en zorgen dat ze hun streefgewicht bereiken verhoogt de groei van de biggen van het kraamhok met 23 gram per dag. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Flynth, accountants en advies en RedVan, data-verzamelaar. En die goede start werkt volgens Arjan van der Hoek door het hele traject. ”

-Varkens.nl