Maak het productieproces van jouw bedrijf inzichtelijk met RedVan

  • Inzicht in faalkosten
  • Optimalisering van het proces
  • Efficiënt omgaan met grondstoffen
  • Voorkomen van verspilling



Meten is weten: de zeugen

Fokkerij organisaties investeren enorm veel in het genereren van data over het genetisch potentieel van de zeugen. Dit wordt vertaald in en handleiding met adviezen voor een duurzame productiecyclus. In de praktijk zien we dat deze adviezen lastig op te volgen zijn omdat ze lastig meetbaar zijn op de primaire zeugenbedrijven. Het is daarom logisch om te investeren in het in beeld brengen van de benutting van het genetisch potentieel van uw zeugen. Deze informatie geeft je inzicht en handvatten om het proces bij te sturen. Het is daarom logisch om hier te beginnen met meten. Het gewicht van de zeugen wordt automatisch verwerkt in ons managementsysteem en omgezet naar handige grafieken. Zo kun jij eenvoudig zien wanneer de zeug in topconditie is en goede biggen kan produceren.

Het verloop van het gewicht van de zeugen wordt weergegeven in een grafiek per worpweek. De informatie is in het systeem terug te leiden tot het individuele dier. Door het wegen van de zeugen vergroot je het inzicht in de groei van de biggen en kunnen er eventueel acties worden ondernomen (denk aan voer, water, stalomstandigheden, gezondheid).


Meten is weten: de biggen

Inzicht in het groeiproces van jouw biggen is essentieel voor een efficiëntere productie van varkensvlees. Elk pasgeboren big krijgt bij de behandeling een digitaal (UHF) oormerk en daarmee ontstaat het digitale dierenpaspoort van de big. In het dierenpaspoort wordt belangrijke individuele informatie worden vastgelegd zoals de genetica, het geboortegewicht, het speengewicht, het geslacht en eventuele medicatie. Al deze gegevens zetten wij om naar handzame informatie. Zo heb je altijd en overal inzicht in het productieproces.

De 1e levensweken in de kraamstal periode is cruciaal voor de ontwikkeling van het darmstelsel. Opname van voldoende biest, melk en vast voer is van groot belang om de big voor te bereiden op de volgende fase. Voor goede biest- en melkopname is het noodzakelijk dat de zeug in optimale conditie verkeerd. Sturen op een optimale conditie van de zeugen is cruciaal voor een goede groei van de biggen.

In de kraamstal wordt bij het spenen de groei van de biggen bij de zeug bepaald door te wegen en volgt een indeling in één van de vier kleurgroepen (groen, blauw, oranje en rood) waarbij de groene groep staat voor de beste biggen qua groei. De grafiek geeft inzicht in de groeicapaciteit van de betreffende worpgroep. De groei moet voor minimaal 80% liggen in het groen - blauwe bereik (zie grafiek) om te komen tot de beste resultaten.








Na het spenen wordt een representatieve groep dieren uit de worpgroep continue gevolgd zodat tijdens het vervolg van het productieproces inzicht wordt verkregen waar je staat en waarop je kan bijsturen. De groei van de biggen wordt dus het gehele proces gevolgd tot aan de oogst.

Verkort de productietijd tot wel 30 dagen

Heb jij duidelijk in beeld welke zeugen en biggen wel of niet goed groeien dan kun je op dagelijkse basis bijsturen waar nodig. Denk hierbij aan het testen van de waterkwaliteit, kijken naar de hoeveelheid en/of kwaliteit van het voer of het onderzoeken van het klimaat in de varkensstal. Wanneer je ons managementsysteem goed toepast en gaat sturen op basis van de verkregen inzichten kun je efficiënter produceren wat resulteert in een aanzienlijke verkorting van de productietijd tot wel 30 dagen gerekend van geboorte tot aflevering. Hoe meer data je hebt, des te nauwkeuriger kun je het aflevermoment voorspellen (Just In Time). Met deze voorspellende informatie heeft de volgende schakel in de keten de mogelijkheid om hierop in te spelen. Hierdoor heb je veel beter grip op de kosten!

Wie heeft toegang tot mijn data?

RedVan is een third party die de data bewerkt en de informatie specifiek aanbiedt aan een bedrijf. Dat betekent dat ieder bedrijf haar eigen overzichten (dashboard) op maat kan maken voor het managen van het bedrijf. De verkregen informatie geeft inzicht en handvatten om je bedrijf beter te managen qua productie van varkensvlees.

Natuurlijk is een belangrijk vraagstuk wie eigenaar is van de vergaarde data. De data is van de eigenaar van de dieren! Als varkenshouder kun je besluiten om de data ook inzichtelijk te maken voor derden. RedVan zal hieraan meewerken op basis van de gemaakte afspraken.

Duurzame varkensvleesproductie

RedVan draagt met haar systeem bij aan het verduurzamen van de varkenshouderij. In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd op de aarde. Mensen putten de natuurlijke rijkdommen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen. Eén van de onderdelen die het ecosysteem bedreigt is verspilling van grondstoffen en zoet water. Door middel van het managementsysteem van RedVan kan de boer zijn varkensvleesproductietijd verkorten tot wel 30 dagen en draagt op deze manier bij aan een nog duurzamere productie van varkensvlees.

Een betere leefomgeving door het managementsysteem van RedVan

Een varkenshouderij produceert onder andere geluid, CO2 en stikstof. Door een betere, duurzame productie van varkensvlees wordt overlast verminderd en wordt bijgedragen aan het verbeteren van de leefomgeving.

Wat is de prijs?

De startset van RedVan bestaat uit een weegschaal + twee weegcontainers, twee readers en een trolley voor de weegschaal. De prijs voor de startset in Nederland is € 3.500 en de prijs voor de registratie per dier is € 0,25 (bedragen exclusief btw). Naast de startset raden wij aan om ook een zeugenweegschaal aan te schaffen. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Maak ook gebruik van RedVan en ontdek hoe jij het productieproces van jouw varkenshouderij kunt optimaliseren.

“Zeugen wegen en zorgen dat ze hun streefgewicht bereiken verhoogt de groei van de biggen van het kraamhok met 23 gram per dag. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Flynth, accountants en advies en RedVan, data-verzamelaar. En die goede start werkt volgens Arjan van der Hoek door het hele traject. ”

-Varkens.nl